adiparthrol中文

發音:
安非他明或右旋安非他明
英漢詞典 下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

  1. adip process中文
  2. adipa中文
  3. adipaldehyde中文
  4. adipamide中文
  5. adipan中文
  6. adipate中文
  7. adipate plasticizer中文
  8. adipattla中文
  9. adipectomy中文
  10. adiphenine中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

回應感謝的語句,學幾句地道英語表達!
想自己人見人愛么?你可以先做這些事! (雙語)

Copyright © 2023 WordTech Co.