bouillion cup中文

發音:
湯碗〔一種有耳柄的大瓷碗,配有襯碟
 • cup:    n. 1.(有柄的)茶杯;(有腳)( ...
 • bouillion:    肉(清)湯〔無固體 料的濃湯
 • bouillion agar:    肉湯洋菜
英漢詞典 下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

 1. bouilliez中文
 2. bouillin中文
 3. bouillion中文
 4. bouillion agar中文
 5. bouillion cubes中文
 6. bouillion gelatine中文
 7. bouillion powder中文
 8. bouillion raspberry中文
 9. bouillod中文
 10. bouillon中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

這8部女性大集結的電影值得一看!(雙語)
回應感謝的語句,學幾句地道英語表達!

Copyright © 2023 WordTech Co.