bouillion cup中文

發音:
湯碗〔一種有耳柄的大瓷碗,配有襯碟
 • cup:    n. 1.(有柄的)茶杯;(有腳)( ...
 • bouillion:    肉(清)湯〔無固體 料的濃湯
 • bouillion agar:    肉湯洋菜
英漢詞典 下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

 1. bouilliez中文
 2. bouillin中文
 3. bouillion中文
 4. bouillion agar中文
 5. bouillion cubes中文
 6. bouillion gelatine中文
 7. bouillion powder中文
 8. bouillion raspberry中文
 9. bouillod中文
 10. bouillon中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

寶典經驗:其實英語應該這樣去學
今年春節,要這樣發表情包!(雙語)

Copyright © 2023 WordTech Co.