fisetic acid中文

發音:
非瑟酸
非瑟酮酮
 • acid:    adj. 1.酸味的。 2.【化學】 ...
 • s acid:    s酸
 • s-acid:    1-氨基-8-萘酚-4-磺酸; s酸
英漢詞典 下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

 1. fisenne中文
 2. fiser中文
 3. fisera中文
 4. fiserova中文
 5. fiset中文
 6. fisetin中文
 7. fisetinidin中文
 8. fisetinidin chloride中文
 9. fisetinidol中文
 10. fisga pta中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

關于健身的11個錯誤觀念 來看看你掉進了幾個坑!(雙語)
知乎問答:去美國之后,有哪些事讓你吃驚? (雙語)

Copyright © 2023 WordTech Co.