gauge apron中文

發音:
軌距擋板
 • gauge:    n. 1.規,量規,量器,量計,表。 ...
 • apron:    n. 1.圍裙。 2.(炮的)旋轉保 ...
 • gauge rod apron:    軌距桿擋板
英漢詞典 下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

 1. gauge a ship中文
 2. gauge ales中文
 3. gauge and measuring tools中文
 4. gauge annunciator中文
 5. gauge apro中文
 6. gauge auger中文
 7. gauge ball中文
 8. gauge bar中文
 9. gauge block中文
 10. gauge board中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

王源上榜《時代周刊》全球最有影響力青少年 (雙語)
這些城市拼了!為了留住大學生 送戶口送房子還送錢 (雙語)

Copyright © 2023 WordTech Co.