julia belcredi中文

發音:
貝爾克雷蒂
 • julia:    n. 朱莉亞〔女子名〕。
 • belcredi:    貝爾克雷迪
 • for julia:    茱莉亞之歌
英漢詞典 下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

 1. julia中文
 2. julia and elena中文
 3. julia anderson中文
 4. julia augusta taurinorum中文
 5. julia bauer中文
 6. julia caesaris中文
 7. julia campbell中文
 8. julia carabias lillo中文
 9. julia carney中文
 10. julia cheung中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

英語中也有累成狗?跟狗有關的口語表達
英語口語中表達“謝謝”的其它8種花樣說法

Copyright © 2023 WordTech Co.