sha sha ai中文

發音:
傻傻愛
 • sha:    SHA =sideral hour ...
 • ai:    int. 唉!〔痛苦、悲傷、憐憫等的 ...
 • ai zhi sha:    虐之戀
英漢詞典 下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

 1. sha qinglin中文
 2. sha ren zhe tang zhan中文
 3. sha renlin中文
 4. sha secure hash algorithm中文
 5. sha sha中文
 6. sha sha ren, tiao tiao miu中文
 7. sha shen or ri gi中文
 8. sha shou hao中文
 9. sha shou jia ni中文
 10. sha shou san fen ban zhong中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

毒舌解析英國人的圣誕委婉語 (雙語)
看英文電影練習口語 教你事半功倍的六種技巧

Copyright © 2023 WordTech Co.