ti-plasmid ti中文

發音:
質粒,根癌誘導質粒
 • ti:    TI =【化學】 thallium. ...
 • plasmid ti:    ti質粒
 • ti plasmid:    ti根瘤誘導質粒; ti質粒,根瘤誘 ...
英漢詞典 下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

 1. ti-n-tehoun中文
 2. ti-n-tkouffe中文
 3. ti-n-toumma中文
 4. ti-n-zaouatene中文
 5. ti-plasmid中文
 6. ti-yuwa中文
 7. ti40中文
 8. tia中文
 9. tia belau中文
 10. tia carrere中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

五種英語表達說“讀懂某人”
如何提高英語口語:提高英語口語的6種方法

Copyright © 2023 WordTech Co.