xian de xian的中文翻譯

發音:
獻縣
 • xian:    縣
 • de:    音標:[d] prép.
 • xian:    縣

相關詞匯

 1. xian de wuzhai中文
 2. xian de wuzhi中文
 3. xian de xi (henan)中文
 4. xian de xi (shanxi)中文
 5. xian de xiajiang中文
 6. xian de xianfeng中文
 7. xian de xiangcheng (henan)中文
 8. xian de xiangcheng (sichuan)中文
 9. xian de xiangfen中文
桌面版简体版English

相關法語閱讀

國內觀眾最愛的十部英劇 (雙語)
特朗普在聯合國演講 引發現場大聲嘲笑! (雙語)

Copyright © 2023 WordTech Co.