pertiga造句

"pertiga"是什麽意思   

例句與造句

 1. The song is titled " Dua Pertiga Malam " created by renowned composer Dwiki Dharmawan.
 2. Walaubagaimanapun, seorang Yang Dipertua Negeri itu boleh meletakkan jawatannya atau dilucutkan daripadanya jawatannya oleh Yang DiPertuan Agong mengikut usul Dewan Undangan Negeri, dan disokong oleh undi tidak kurang daripada dua pertiga jumlah ahli dewan itu.
 3. It's difficult to find pertiga in a sentence. 用pertiga造句挺難的

相關詞匯

 1. "perticari"造句
 2. "perticarini"造句
 3. "perticaroli"造句
 4. "perticone"造句
 5. "pertierra"造句
 6. "pertigalete"造句
 7. "pertile"造句
 8. "pertimbangan"造句
 9. "pertinaceous"造句
 10. "pertinacious"造句
桌面版简体版English日本語

Copyright © 2023 WordTech Co.