cristian mungiu造句

"cristian mungiu"是什么意思   

例句與造句

 1. Occident, film roumain réalisé en 2002 par Cristian Mungiu.
 2. Filmu roumanescu: Patru luni trei spatamani si doua zile de Cristian Mungiu.
 3. 2007: Cinéma: la palme d'or du festival de Cannes 2007 est décernée au film 4 mois, 3 semaines, 2 jours, du Roumain Cristian Mungiu.
 4. Cinéma: La palme d'or du festival de Cannes est attribuée au controversé film 4 mois, 3 semaines et 2 jours du roumain Cristian Mungiu.
 5. It's difficult to find cristian mungiu in a sentence. 用cristian mungiu造句挺難的

相關詞匯

 1. "cristian ianu"造句
 2. "cristian lupu"造句
 3. "cristian mendy"造句
 4. "cristian mora"造句
 5. "cristian moreni"造句
 6. "cristian negri"造句
 7. "cristian omar bonilla"造句
 8. "cristian sauan"造句
 9. "cristian savani"造句
 10. "cristian scutaru"造句
桌面版简体版English

Copyright © 2023 WordTech Co.